PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB průkaz energetické náročnosti budovy

CO ZNAMENÁ PENB ?

Průkaz energetické náročnosti budovy, dále také ve zkratce PENB, je jedna z forem energetického hodnocení budovy. Mezi další způsoby hodnocení také patří energetický audit, energetický posudek a výpočet tepelných ztrát. PENB je ze všech vyjmenovaných nejznámější, kvůli svému četnému využití při výstavbě, prodeji a pronájmu nemovitostí, ale také díky jeho grafické podobě, která je velmi podobná té z ledniček a praček. I díky tomu je PENB nesprávně označován jako energetický štítek.

CENA PENB

Co je to PENB?

Zkratku jsme již rozluštili výše, ale co nám ve skutečnosti řekne tento posudek a proč například nestačí doložit vyúčtování energií? Cílem zpracovaného PENB není přesná shoda s posledním vyúčtováním energií, jelikož každý z nás užíváme byt, či dům jinak. Někdo si rád přitopí na 25 °C a k tomu velmi rád větrá, dalšímu postačuje 18 °C a do nemovitosti se obvykle chodí jen vyspat, takže spotřeba energií je minimální. Je zřejmé, že stejná nemovitost bude mít při takto rozdílných způsobech užívání naprosto odlišné náklady na provoz.

Vyúčtování energií tak nemůže dostatečně dobře prezentovat energetickou náročnost daného objektu a na řadu tak po právu přichází odborné hodnocení, které objektivně zjistí tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy a jednotlivých zón při daném způsobu vytápění, ohřevu teplé vody a svícení, případně také chlazení,nuceného větrání a úpravy vlhkosti. Zásadní okolností je skutečnost, že takové hodnocení probíhá za typických okrajových podmínek, které stanovují stejný způsob využití objektů při obvyklých podmínkách ročního období. Díky tomuto způsobu posouzení je možné objektivně porovnat vlastnosti budov. V případě koupě má tak každý zájemce možnost srovnat ukazatele energetické náročnosti, které by se jinak mohly dosti lišit v závislosti na způsobu užívání.

 

PENB - zhotovení průkazu energetické náročnosti budov
PENB - zhotovení průkazu energetické náročnosti budov

Kdy je nutné mít průkaz energetické náročnosti?

Zákon č. 406/2000 Sb. stanovuje celou řadu situací, kdy je nutné nechat zpracovat PENB. Tuto povinnost má stavebník, vlastník, společenství vlastníků jednotek (SVJ), případně správce, pokud nevzniklo SVJ, a to v situaci:

1. výstavby a větší změny dokončené budovy

2. užívání stavby orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou >250 m2

3. prodeje a pronájmu budovy nebo (ucelené) části budovy – například (ne)bytové jednotky

Propočet výše dotace?

V našem týmu máme i zkušené odborníky přes dotační programy. Zpracováním PENB poznáme Váš dům natolik dobře, abychom s velmi dobrou přesností dokázali zjistit, kolik peněz byste mohli získat při zateplení domu, výměně oken nebo třeba při změně zdroje tepla.

PENB - zhotovení průkazu energetické náročnosti budov
PENB - zhotovení průkazu energetické náročnosti budov

Termokameru nehledejte

Častým omylem je očekávání, že na nemovitost přijede energetický specialista s termokamerou. Tento způsob hodnocení je možné použít jen několik málo zimních měsíců v roce, aby bylo možné zjistit tepelné úniky. Především se však nejedná o komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy a jejich technických systémů. Termovizní měření je vhodné například pro odhalení tepelných mostů a netěsností nebo pro vyhodnocení kvality provedeného zateplení. Nemůže však sloužit pro splnění výše uvedených zákonných požadavků.